Ултразвук за тяло + лице с 3 накрайника. Гаранция 24 месеца на машината с възможност за извън гаранционно обслужване. Ние поемаме ангажимент за практическо обучение. Независимо от вашият опит, наше задължение е да разберете основните методи за работа със съответната апаратура. Имаме образователна практическа програма, подходяща за вас и това е първото условие при закупуване или вземане под наем на нашите продукти и апаратури.

Ултразвук за тяло + лице с 3 накрайника