HIFU – неаблативен терапевтичен метод с контролирано ултразвуково подкожно колагеново денатуриране, с цел ремоделиране на дермата. С три керамични глави с различни диапазона на дълбочина на вълната. . Гаранция: 24 месеца

HIFU – интензивен фокусиран ултразвук