Вибрационна платформа LPG Huber spineforce.
Вибрационната платформа LPG Huber spineforce е използвана. Вибрационната платформа е в добро техническо и оптично състояние с видими следи от употреба. Обучението за работа е нашето задължение.  Това е продукт, втора употреба! Дадените тук данни са за състоянието на продукта и са предоставени само за ориентир.

LPG Huber spineforce